Хидропарк Вятърни мелници, гр. Г.Малина

Хидропарк Вятърни мелници, гр. Г.Малина