Продукти

Контролирана халотерапия


Контролираната халотерапия имитира естествените солни мини, които са безопасни и ефективни, поради изобилието си на основния действащ фактор на халотерапията, аерозол от суха сол.

Съвременното изкуствено осъществяване на лечебните свойства на естествените солни пещери може да се постигне на всяка повърхност чрез използването на специално устройство - Халогенератор, оборудван с оптоелектронен сензор. Халогенераторът мели солта на фин прах и след това я се смесва с въздух, създавайки аерозол от суха сол, който се разпръсква в стаята. Халогенераторът контролира концентрацията на аерозол и размера на солните частици.

Само контролираната халотерапия е ефективна и безопасна. Не всички солни стаи са оборудвани с устройства, които могат да предложат това ниво на обслужване